Nederlandse militairen naar Mali

MINDEF

Nederland zet op verzoek van de Verenigde Naties ongeveer 380 personen in voor MINUSMA. Deze VN-missie moet de veiligheid en stabiliteit in Mali herstellen. De inzet is voorlopig gepland tot eind 2015 en naar verwachting vertrekken de eerste eenheden eind dit jaar. Het kabinet schrijft dit vandaag aan de Tweede Kamer.

Robuuste bijdrage

Minister Jeanine Hennis-Plasschaert: “De missie in Mali doet er toe. We leveren daarom een robuuste bijdrage. Een bijdrage waar de krijgsmacht klaar voor is. Onze militairen zijn goed getraind, professioneel en gemotiveerd.”

Inlichtingen verzamelen

De Nederlandse bijdrage bestaat voor het merendeel uit militairen. Zij zullen in de omgeving van Gao vooral inlichtingen verzamelen, verwerken en analyseren. “Naast special forces hebben we hiervoor sensorcapaciteit, onbemande systemen en 4 Apache-gevechtshelikopters. Zo zijn we de ogen en oren van de VN, die hierdoor effectiever kan optreden”, licht Hennis toe. De Apaches worden overigens ook ingezet ter afschrikking en om het Nederlands personeel te beschermen.

Geen vechtmissie

De Nederlandse analisten worden gestationeerd op de hoofdkwartieren in Bamako en Gao, terwijl de lange afstandverkenners (special forces) in het veld opereren. Hennis: “ Het is zeker geen vechtmissie. Maar dat betekent niet dat onze militairen niet in een gevechtssituatie terecht kunnen komen. Ook dan kunnen ze optreden. Het zijn robuuste eenheden en ze hebben een stevig mandaat.” De special forces kunnen daarnaast specifieke opdrachten krijgen zoals het ontmantelen van wapendepots en het verrichten van arrestaties.

Trainen Malinese politie

Naast de militairen gaan er een aantal politiefunctionarissen en civiele deskundigen mee. Zij richten zich onder meer op het trainen van de Malinese politie, het ontwikkelen van de rechtsstaat en het hervormen van de veiligheidssector. Deze bijdrage sluit goed aan op de Nederlandse inspanningen voor ontwikkelingssamenwerking die op dit moment al plaatsvinden in Mali.

Broedplaats extremisme

Het noorden van Mali was een broedplaats geworden van extremisten en een vrijplaats voor het opleiden van terroristen. De VN-inzet moet een terugkeer naar deze situatie definitief voorkomen. Mali ligt op een kruispunt van smokkelroutes voor drugs, wapens, mensen en illegale migratie die naar de Middellandse Zee leiden. De opbrengsten hiervan zijn een belangrijke financieringsbron van terrorisme.

Nederlands belang

Het is in het belang van Nederland om te voorkomen dat dicht bij huis een onbeheersbare situatie ontstaat. Juist een handelsnatie als Nederland heeft baat bij internationale veiligheid, stabiliteit en een goed functionerende rechtsorde. Maar ook solidariteit met de Malinese burgerbevolking is een belangrijke overweging voor deelname aan MINUSMA. Zij zijn hard getroffen door armoede, onveiligheid en mensenrechtenschendingen. Bijdragen aan versterking van overheidsstructuren die de bevolking gelijke kansen en rechten bieden is daarom belangrijk.

1 november 2013 | Ministerie van Defensie.

Erben Wennemars loopt mee met nieuwe commando’s

Wennemars staat midden in een groep geschminckte militairen. Foto- Ministerie van DefensieVoormalig topschaatser Erben Wennemars heeft afgelopen nacht meegedaan aan de eindmars van 14 commando’s in opleiding. Ook keek Wennemars toe toen zij hun groene baret ontvingen op de Engelbrecht van Nassaukazerne in Roosendaal.

De nieuwbakken commando’s werden beloond met de baret voor het halen van de 8-weekse Elementaire Commando Opleiding (ECO). Hiermee traden zij toe tot het Korps Commandotroepen (KCT).

Mentaal hard

De schaatser kijkt naar een paspop met camouflagekleding. Foto- Ministerie van DefensieIn de nacht van donderdag op vrijdag voegde oud-schaatser Wennemars zich bij de marcherende militairen. Hij was onder de indruk van de KCT’ers. “Het zijn leuke gasten. Ik vond de mars heel pittig. Ze liepen behoorlijk hard, ik moest half rennen om ze bij te houden. Wat zij doen is vergelijkbaar met topsport, want alleen het beste is goed genoeg. Deze jongens zijn mentaal hard en bewijzen dat je meer kunt dan je denkt.”

Special forces

Bij binnenkomst van de nieuwe special forces waren ook veel familieleden en vrienden aanwezig. Zij kregen een presentatie over de zojuist afgeronde opleiding en zagen met welke materialen het KCT werkt.

Scherpschutter

Na de ECO volgt een training van een jaar, waarin de commando’s zich specialiseren tot scherpschutter of in het optreden in de bergen of waterrijke gebieden.

12 juli 2013 | Ministerie van Defensie.

Commando’s oefenen bevrijden van gijzelaars

Commando's rukken op nadat de gijzelaars zijn bevrijd. Foto- Ministerie van DefensieSpecial Forces van de Koninklijke Landmacht hebben gisteren op de Haringvlietkering een bevrijdingsactie uitgevoerd. De training was onderdeel van Lowlands 2013, een oefening van het Korps Commandotroepen (KCT).

Commando’s van 108 Commandotroepencompagnie wisten alle 7 gijzelaars ongedeerd te bevrijden uit een gebouw naast de kering. Chinook-transporthelikopters, ondersteund door Apache-gevechtshelikopters zetten de commando’s af in het gebied.

Tevens vormden 11 Luchtmobiele Brigade en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) een belangrijke schakel in de actie. Zij landden ook met Chinooks en snelle aanvalsboten in de buurt van het in te nemen object.

Gewijzigd

De eenheden kwamen tijdens Lowlands ook in actie uit bij een gemaal in Waalwijk, een steenfabriek bij Echteld en in de Forten Altena en Everdingen. Daarbij kwamen ook 2 andere compagnieën van het KCT in actie.

Bezoek

Commando's na de bevrijdingsactie bij de Haringvlietdam. Foto- Ministerie van DefensieHet KCT voert regelmatig speciale operaties uit ter ondersteuning van crisisbeheersing en vredestaken. Vandaag brengt Commandant der Strijdkrachten generaal Tom Middendorp een bezoek aan de oefening.

3 juli 2013 | Ministerie van Defensie.

Special Forces mariniers oefenen bevrijding op zee

2 mariniers van Special Forces besturen een militaire waterscooter. Foto- Ministerie van DefensieSpecial forces van het Korps Mariniers houden sinds vorige week een specialistische maritieme oefening op Curaçao. De zogenoemde Maritime Special Operations Forces voeren tijdens de 2-weekse training onder meer een bevrijdingsactie uit van gijzelaars op zee.

De 49 mariniers oefenen samen met 4 leden van de Belgische Special Forces Group, 11 Noren van het Marine Jaeger Kommando en een uitwisselingsofficier van het Korps Commando Troepen. Ze wisselen kennis en ervaring uit, plannen samen en bekijken de mogelijkheden van aanwezige marinevaartuigen.

Militaire waterscooters

Zo is het nieuwe Ocean-going Patrol Vessel Hr. Ms. Friesland met haar snelle FRISC-motorboten op dit moment in het Caribisch Gebied. Daarnaast is het ondersteuningsvaartuig Pelikaan er permanent gestationeerd. Verder beschikken de duikers van de Maritime Special Operations Forces (MARSOF) sinds kort, naast onderwaterscooters, over militaire bovenwaterscooters.

Scherpschutters

Ook de scherpschutters van de eenheid komen aan hun trekken. Uit de antipiraterijmissies blijkt dat de zogenoemde snipers  bijzonder nuttig zijn bij operaties op zee. Zo kunnen ze piraten tot staan brengen door de motor van hun bootje te doorboren. Ze opereren daarbij vanuit een helikopter of vanaf de brug van hun schip. Om tijdens zware zeegang nog precisievuur te geven, is het essentieel veel te oefenen.

Bevrijding gijzelaars

De mariniers ronden de oefening begin volgende week af met een bevrijdingsactie van gijzelaars op een schip. Samen met de bemanning van de Friesland wordt de missie minutieus voorbereid. Het hoofddoel is de ongeschonden bevrijding van de gegijzelden.

In totaal bestaat MARSOF uit 242 man, met 24 teams inzetbaar voor special operations  in binnen- en buitenland.

10 april 2013 | Ministerie van Defensie.

Twee decennia Nederlandse Rode Baretten – 11 Luchtmobiele Brigade (Air Assault) “7 December”

IMG_6797

2012 was een bijzonder jaar voor 11 Luchtmobiele Brigade (11 LMB). Gevierd werd het feit dat de brigade twintig jaar geleden werd opgericht, maar ook wist de eenheid met succes haar combat readiness evaluation te doorlopen. Dit gebeurde in september tijdens de in Duitsland gehouden oefening Peregrine Sword. In Wildflecken toonde de brigade hoe zij ontwikkeld is van een luchtmobiel inzetbare naar een als Air Assault in te zetten eenheid waarbij grondtroepen, transporthelikopters en gevechtshelikopters geïntegreerd optreden. 11 Air Manoeuvre Brigade, het unieke samenwerkingsverband van 11 Luchtmobiele Brigade (Air Assault) en het Defensie Helikopter Commando, is de belichaming van deze integratie. Intussen behoren ook para inzet, gemotoriseerd optreden en ondersteuning van Special Forces tot de inzetmogelijkheden van 11 LMB.

IMG_6774

Deze multifunctionele, snel inzetbare eenheid is in staat haar taken onder alle omstandigheden uit te voeren: in koud weer, de jungle, de woestijn en in verstedelijkt gebied. Eenheden van deze lichte infanterie brigade hebben de afgelopen twintig jaar missies uitgevoerd op de Balkan, in Cyprus, Eritrea, Irak en Afghanistan. Maar ook nationale operaties worden in toenemende mate ondersteund.

IMG_6727 IMG_6722 IMG_6744

Recent is er een boek over de Nederlandse luchtmobiele brigade verschenen van de hand van auteur Laurens van Aggelen. Het boek “De Nederlandse Rode Baretten” schetst een gedetailleerd beeld van de ontwikkeling van 11 LMB en kwam tot stand na meer dan 70 interviews met huidige en voormalige sleutelfunctionarissen.

lmb121019hh1015

Dutch Defence Press had het voorrecht aanwezig te mogen zijn tijdens de demonstratie die op 19 oktober gehouden werd ter gelegenheid van het 20-jarige bestaan van deze bijzondere brigade. De diverse inzetopties uit het verbreed operationeel concept kwamen hierbij één voor één aan bod. Na afloop van de demonstratie op het Militair Luchtvaart Terrein Deelen nam de huidige commandant 11 LMB, brigade-generaal Nico Geerts, het eerste exemplaar van het jubileumboek in ontvangst.

IMG_6778 IMG_6767 IMG_6803

Hieronder volgt een fotografische impressie van die dag:

IMG_6751 IMG_6725 IMG_6746

IMG_6760 IMG_6750 IMG_6758

IMG_6802 IMG_6791 IMG_6799

IMG_6789 IMG_6768 IMG_6788

IMG_6773 IMG_6801 IMG_6781

IMG_6756 IMG_6805 IMG_6757

IMG_6729

 

via Dutch Defence Press.

Kikkeropleiding

De opleiding tot kikvorsman wordt sinds het ontstaan van de discipline wereldwijd tot de zwaarste militaire trainingen gerekend.

De opleiding van de vrijwilligers uit de infanteriecompagnieën van het Korps Mariniers begint tegenwoordig met een uitgebreid duikmedisch en psychologisch onderzoek en een belastingtest.

Koelbloedig

Van een kikvorsman wordt een zeer grote mate van koelbloedigheid verwacht. Als je met een team in het donker onder water zit, kunnen de lijnen, waarmee buddy´s en buddyparen met elkaar zijn verbonden, tot een haast onontwarbare kluwen worden. Rust en coördinatie zijn dan essentieel.

Ongemerkt naderen

Na uitverkiezing volgt de 8 weken lange algemene marineopleiding tot scheepsduiker. Deze wordt gevolgd door de 18 weken durende specialistische opleiding. Met een donkere bril worden de aankomende kikvorsmannen in de ‘donkerwatermodule’ getraind in het duiken met slecht zicht. Na dit eerste deel volgt de training in het zogenoemde ‘M-werk’ (Maritime Counter Terrorism), dat vooral samen met de Bijzondere Bijstandseenheid (BBE) wordt gedaan. De mannen leren objecten op zee benaderen en ongemerkt aan boord komen van schepen en platformen. Dit laatste gebeurt bijvoorbeeld met de airlauncher die een ankertje met een lang touw afschiet.

Grote spierbal

Kikvorsmannen zijn van huis uit langeafstandsverkenners en moeten dus op ieder moment vitale informatie kunnen verzenden. In 17 weken tijd worden ze getraind in het gebruik van verschillende soorten radio’s, die onder water moeten worden meegenomen. Ze leren werken met de Cougar-helikopter en ook zogenoemde ‘groene’ vaardigheden behoren tot de standaard leerstof. Denk aan verplaatsing door het terrein met obstakels, inrichten van observatieposten en hergroeperen na een vijandelijke aanval.

Het totale programma kent een grote intensiteit met een uitvalpercentage van 60 %. Dit ligt niet in de laatste plaats aan de apotheose van de opleiding: de eindoefening met de toepasselijke naam Grote Spierbal. Tijdens deze allesomvattende operatie van een week wordt uiteraard veel gedoken, met een 3-uursduik als hoogtepunt. De spierballen komen van pas tijdens de kajaktocht van 100 kilometer, de zwemtocht van 10 kilometer, plus 6 kilometer zwemmen met uitrusting. Aangezien een kikvorsman echt wordt verondersteld allround te zijn, mag hij ook hardlopend over de 29 kilometer lange Afsluitdijk. Om de voorbereiding op Special Forces operaties echt compleet te maken, wordt de aankomende kikker ten slotte nog onderworpen aan stevige ondervraging door de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst.

Profiel

Het zal niet meer verbazen dat het type mens dat voor deze opleiding kiest stabiel is, avontuurlijk, zeer kameraadschappelijk ingesteld en bijzonder goed reageert op verhoogde spanning.

via Kikkeropleiding | Ministerie van Defensie.

Opleiding Special Forces Koninklijke Landmacht in de Ardennen video door NL Special Forces

In het derde deel van de videoserie over de Elementaire Commando Opleiding (ECO) is te zien hoe de militairen hun grenzen opzoeken en verleggen in de Belgische Ardennen. Ook wordt duidelijk hoe essentieel teamwork is voor de aspirant commando’s. Een groep militairen startte enkele weken geleden in Roosendaal met de ECO. Het is de cruciale fase in de 16 tot 20 maanden durende opleiding die elke commando ondergaat. De ECO geldt als zwaarste binnen de Defensieorganisatie. UitputtingsslagIn het Belgische oefengebied Marche les Dames moeten de militairen zwaar afzien. Zo verplaatsen ze zich onder meer op verschillende manieren over de steile wanden en leggen ze vaardigheidsparkoersen hoog in de bergen af. Daar worden hun kracht, durf, doorzettingsvermogen en behendigheid op de proef gesteld. Een van de intensiefste momenten is de speedmars. In deze ware uitputtingsslag leggen de commando’s-in-spé met bepakking 7 kilometer af door het heuvelachtige terrein.BasisDe reeks video’s geeft inzicht in de zware opleiding: het afzien, het ‘bikkelen’ en het verleggen van ieders grenzen. Deze aspecten van de ECO vormen de basis voor de bijzondere kameraadschap en het esprit de corps van deze elite-eenheid van de Koninklijke Landmacht.http://www.defensie.nl

via Opleiding Special Forces Koninklijke Landmacht in de Ardennen video door NL Special Forces.

Brigade in konvooi naar Duitsland

Bijna 1.000 voertuigen zijn deze week naar Zuid-Duitsland vertrokken voor de internationale oefening Peregrine Sword. In de omgeving van Wildflecken begint zondag de training met 6.500 militairen en medewerkers van civiele organisaties. Deze dient als NAVO-toets voor de Nederlandse 11 Air Manoeuvre Brigade (11 AMB), een samengestelde brigade van met name infanterie- en helikoptereenheden.

Om deze mammoetverplaatsing, waaronder bijvoorbeeld een mobiele verkeerstoren, in goede banen te leiden heeft het Operationeel Ondersteuningscommando Land een team van 35 verkeersregelaars ingezet. De begeleiding begint al op de thuisbasis van de diverse eenheden met het controleren van de konvooien en wordt tot aan de eindlocatie in Wildflecken voortgezet.

Imposante beeldschermen

Nieuw is de samenwerking met Rijkswaterstaat. Ter ondersteuning kijkt een kleine landmachtdelegatie mee in de Verkeerscentrale Noordoost-Oost Wolfheze. De zogenoemde moveconners, die de verplaatsing coördineren, kijken op de imposante beeldschermen mee om te controleren of de diverse verplaatsingen over de Nederlandse wegen ordelijk en volgens schema verlopen; indien nodig wordt direct ingegrepen.

Beheerst

Initiatiefnemer is majoor Michel van Bavel die tijdens de Landmachtdagen al 2 keer eerder succesvol de handen met Rijkswaterstaat ineensloeg. “Deze samenwerkingsvorm draagt aanzienlijk bij aan een beheerste en gecontroleerde verplaatsing over de vaderlandse snelwegen. Het aantal klachten van weggebruikers neemt zienderogen af.”

Naast Nederlandse eenheden nemen de staf van de Italiaanse parabrigade ‘Folgore’, de staf van de Frans/Duitse brigade en special forces, artillerie – en luchtmachteenheden uit Duitsland deel aan de oefening. Het geheel wordt geleid door het Duits-Nederlands legerkorps uit Munster.

Toekomstig

Luitenant-generaal Ton van Loon, commandant van dit legerkorps: “Gedurende Peregrine Sword trainen soldaten en burgers in multinationale verbanden. Ook wordt de samenwerking met civiele organisaties opgestart of verder ontwikkeld. En nog belangrijker: soldaten, diplomaten, politiefunctionarissen en medewerkers van humanitaire organisaties bereiden zich voor op toekomstige missies.”

De oefening duurt tot en met 28 september.

14 september 2012 | Ministerie van Defensie.

zie meer over oefening Peregrine Sword:

Peregrine Sword 2012

Detachement DGLC vertrekt richting Duitsland

Oefening Peregrine Sword: NAVO-toets voor 11 Air Manoeuvre Brigade

Verbindelaars 101 CIS Bataljon met Landmacht collega’s aan de bak voor Peregrine Sword

Nieuwe loot aan de OOCL stam vuurt eerste mortieren

 

Peregrine Sword 2012

Oefening Peregrine Sword

NAVO-toets voor 11 Air Manoeuvre Brigade

In de omgeving van het Zuid-Duitse Wildflecken vindt van 16 tot 28 september de multinationale oefening Peregrine Sword plaats. Deze grootschalige training, waaraan 6.500 militairen en medewerkers van civiele organisaties deelnemen, dient als toets voor de Nederlandse 11 Air Manoeuvre Brigade (11 AMB), een samengestelde brigade van met name infanterie- en helikoptereenheden.

Een team van 50 zogenoemde evaluators kwalificeert de planning en uitvoering van luchtmobiele operaties, terwijl de staf van het Duits-Nederlandse legerkorps (1(GE/NL)Corps) in Münster de oefening organiseert en als trainer fungeert.

11 Luchtmobiele Brigade en het Defensie Helikopter Commando tonen gereed te zijn voor elk type militaire operatie. Bij voldoende resultaat ontvangt 11 AMB een herbevestiging van de zogenoemde Operationele Gereedsheidsstatus. Ze is dan opnieuw officieel geschikt bevonden voor bijvoorbeeld NAVO’s snel inzetbare eenheid, de NATO Response Force (NRF), maar ook voor ieder ander type inzet.

Opwerken

Ter voorbereiding op Peregrine Sword trainden eenheden de afgelopen jaren onder meer de inzet van verbindingen, logistiek, vuursteun en geneeskundige lijnen. Dat gebeurde bij oefeningen als Odyssee Sword, Cold Challenge en de grootste oefening op Nederlands grondgebied sinds jaren, Falcon Autumn.

Deelnemers

De leiding van de oefening is in handen van het Duits-Nederlandse legerkorps, daarin bijgestaan door het Operationeel Ondersteuningscommando Land (OOCL) en meerdere civiele organisaties. Behalve 11 AMB nemen nog tal van eenheden deel, zoals de staf van 43 Gemechaniseerde Brigade uit Havelte, de staf van de Italiaanse para-brigade ‘Folgore’ en de staf van de Frans/Duitse brigade. Ook special forces en artillerie- en luchtmachteenheden uit Nederland en Duitsland doen mee.

Logistiek concept

Peregrine Sword traint ook een nieuwe benadering van het Joint Logistic Support Group (JLSG)-concept. Tot nu toe werd deze logistieke groep volledig samengesteld uit personeel van meerdere NAVO-landen. Het legerkorps kiest ervoor om een bestaand logistiek verband, in dit geval de staf van het OOCL uit Apeldoorn, aan te vullen met een aantal stafofficieren met kennis van de logistieke NAVO-procedures. Deze combinatie leidt naar verwachting tot een efficiëntere werkwijze waarmee veel geld wordt bespaard. Er is binnen de NAVO al veel belangstelling voor deze benadering.

Veelomvattend

Net zoals tegenwoordig gebeurt bij complexe conflicten, volgt het oefenscenario de zogenoemde comprehensive approach. Dit houdt in dat militaire operaties alleen slagen wanneer ook op diplomatiek, politiek, economisch en sociaal vlak wordt ingegrepen. Een dergelijke veelomvattende aanpak is essentieel om tot beklijvende oplossingen te komen. Om dit realistisch te oefenen, doen er veel civiele partners mee aan Peregrine Sword.

Het begint al bij het schrijven van het scenario, waarin civiele instanties hun eigen doelstellingen verwerken. Het is belangrijk om al in vredestijd samen te werken met die organisaties en niet pas tijdens uitvoering van een missie.

Smart Defence

Gedreven door efficiëntie wordt, onder de naam smart defence, NAVO-breed gezocht naar samenwerkingsmogelijkheden om zo geld te besparen. Op terreinen als opleiden, trainen, het aanhouden van reservedelen en het verwerven van hetzelfde materiaal (standaardisering) is het mogelijk om gemeenschappelijk op te trekken.

Een voorbeeld van smart defence is het optreden van een tijdelijke samengestelde Nederlands-Duitse artillerie- en luchtverdedigingseenheid. In Peregrine Sword moet die zich bewijzen tijdens een zogenoemde life-firing exercise, een oefening waarbij met scherpe munitie wordt geschoten.

Nieuwsberichten over voorbereiding Peregrine Sword

In aanloop naar Peregrine Sword zijn er verschillende oefeningen geweest. Een aantal kenmerkende verscheen op defensie.nl:

6 september 2012 | Ministerie van Defensie.

Generaal Middendorp te gast bij commando’s

De recente operaties en de innovaties bij het Korps Commandotroepen kwamen gisteren uitvoerig aan bod tijdens een werkbezoek van Commandant der Strijdkrachten. In Roosendaal werd de CDS begeleid door krijgsmachtadjudant adjudant Marinus Dunnewind.

De CDS werd uitvoerig bijgepraat door commando’s en commandant KCT kolonel Jan Swillens. Het betrof zowel over lopende en voorbije missies. Er werd daarbij vooral ingegaan op de verwerking van de ervaringen in de opleidings- en trainingssystematiek van het KCT, onder het motto: om goed te blijven, moet je altijd beter willen worden.

Quad

Na een bezoek aan de Contraterreur CT opleiding informeerden vertegenwoordigers van het Interservice Kenniscentrum Speciale Operaties generaal Middendorp over materieelprojecten en innovaties. Het betrof onder meer het verbeterd mobilityconcept, dat wordt mogelijk gemaakt door de verwerving van quads en speciale luchttransportabele voertuigen voor de Special Forces SF.

Autonoom

Ook nieuw zijn de zogenoemde autonome valschermen om de specialisten van het KCT te bevoorraden. Met een ingebouwde GPS vinden deze onbemande parchutes ‘zelfstandig’ hun doel. Ook in de toekomst blijft investeren in Special Operations Forces een belangrijk speerpunt. Daarbij is het KCT met succes in de afgelopen jaren gebruikt als proeftuin om nieuwe uitrusting en technieken te beproeven voor de rest van de krijgsmacht.

Waardering

In een informele afsluiting sprak generaal Middendorp zijn waardering uit voor de inzet van het Korps Commandotroepen vooral voor het brede scala aan Speciale Operaties waar het personeel voor is ingezet.

 via Facebook.